Daugiau džiaugsmo akimirkų drauge

Pirkite bet kuriuos 2 produktus SHEBA arba CESAR ir laimėkite
5 gyvūnų kameras FURBO,
30 SHEBA ar CESAR
dovanų krepšelių

Loterijos laikotarpis:
2019 01 15–02 28

Sheba Cesar

Žaidimo „Sheba & Cesar – Enjoy more moments together“ taisyklės

 1. PRODUKTO PLATINTOJAS:
  1. UAB „Mars Lietuva”, įmonės kodas 111446581, adresas Statybininkų g. 2, p.d. 14, LT-96002, Gargždai, Lietuva.
 2. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS
  1. UAB „Big Idea LT“, įmonės kodas, 302344405, adresas Jogailos g. 4 LT-01402, Vilnius, Lietuva.
 3. ŽAIDIMO TERITORIJA
  1. Žaidimas vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 4. ŽAIDIMO TRUKMĖ
  1. Žaidimas prasideda 2019 01 15 ir baigiasi 2019 02 28.
 5. PRIZAI
  1. 5 gyvūnų kameras FURBO (vertė su PVM 199,00 EUR).
  2. 30 dovanų dėžučių. Pasirinkimo galimybės:
   1. Dovanų dėžutė su produktais SHEBA (vertė su PVM 9,9825 EUR).
   2. Dovanų dėžutė su produktais CESAR (vertė su PVM 10,3092 EUR).
 6. DALYVAVIMO TAISYKLĖS
  1. Dalyvauti loterijoje gali visi nuo 2019 m. sausio 15 d. iki 2019 m. vasario 28 d. perkantys ne mažiau nei 2 bet kuriuos produktus SHEBA ar CESAR, nurodytus taisyklių 15 dalyje, bet kurioje Lietuvoje esančioje parduotuvėje ir užregistravę pirkimo čekį winfurbo.lt.
  2. 1 čekis gali būti registruojamas tik vieną kartą.
  3. Produktai turi būti įsigyti prieš registraciją, nuo 2019 m. sausio 15 d. iki 2019 m. vasario 28 d. 23:59.
  4. Čekis turi būti saugomas iki 2019 m. kovo 31 d. kaip įrodymas atsiimant prizą.
  5. Burtų traukime dalyvauja tik teisingai užpildytos registracijų paraiškos.
  6. Neteisingai užpildytos registracijų paraiškos burtų traukime nedalyvauja.
  7. Tas pats dalyvis gali dalyvauti daugiau nei kartą vėl įsigydamas produktų, atitinkančių akcijos taisykles ir registruodamas naują čekio numerį.
  8. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę neišduoti prizo laimėtojui, jei dalyvis atliko tam tikrus veiksmus, kurie sukėlė pagrįstų abejonių dėl registracijos teisėtumo.
  9. Žaidimo organizatorius neprisiima atsakomybės už:
   1. galimus nuostolius, patirtus dalyviui atsiimant prizą;
   2. pasekmių dėl dalyvio klaidingai ar netiksliai nurodytų detalių.
 7. DALYVIO DUOMENŲ PATEIKIMAS
  1. Dalyvauti akcijoje galima nemokamai registruojantis tinklalapyje www.winfurbo.lt ir pateikiant privalomą informaciją: vardą, pavardę, telefono numerį, el. paštą, adresą, čekio numerį.
 8. REGISTRACIJOS LAIKOTARPIS
  1. Dalyviai gali registruotis akcijai nuo 2019 m. sausio 15 d. 00:01 iki 2019 m. vasario 28 d. 23:59.
 9. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
  1. Prizų laimėtojai bus renkami iš visų užsiregistravusiųjų burtų tvarka, laimėtojus nustatant pasitelkus kompiuterinę įrangą.
  2. Kiekviena paraiška, užregistruota laikantis terminų sąlygų, nurodytų 8 dalyje ir atitinkanti taisykles, turi teisę dalyvauti burtų traukime.
 10. LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS
  1. Laimėtojų vardai skelbiami tinklalapyje www.winfurbo.lt per 5 (penkias) darbo dienas pasibaigus žaidimui.
 11. PRIZO ATSIĖMIMAS
  1. Norėdami atsiimti prizus, laimėtojai turi susisiekti su UAB „Big Idea LT“ darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 iki 2019 m. kovo 31 d. Norėdami susitarti dėl prizo atsiėmimo, laimėtojai turi paskambinti tel. Nr. +37060837048.
  2. Norėdami atsiimti prizus, laimėtojai turi susisiekti su UAB „Big Idea LT“ darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 iki 2019 m. kovo 31 d. Norėdami susitarti dėl prizo atsiėmimo, laimėtojai turi paskambinti tel. Nr. +37060837048.
  3. Prizai nebus keičiami į pinigus ar keičiami į kitus prizus ar produktus.
  4. Prizų negalima atsiimti vėliau nei 2019 m. kovo 31 d.
  5. Prizai, kurie nebus atsiimti iki 2019 m. kovo 31 d., lieka UAB „Mars Lietuva” nuosavybe.
 12. SKUNDAI IR JŲ APŽVALGA
  1. Dalyviai turi teisę pateikti skundus susijusius su loterija iki 2019 m. kovo 31 d. atvykdami į UAB „Big Idea LT“, Jogailos g. 4, LT-01402 Vilnius, darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 ir užpildydami skundo formą raštu.
  2. Visos pretenzijos bus peržiūrėtos ir dalyviui pateikti atsakymai per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiškos pretenzijos gavimo dienos.
 13. DALYVAVIMO APRIBOJIMAS
  1. Loterijoje negali dalyvauti UAB „Mars Lietuva“ ir UAB „ Big Idea LT“ darbuotojai bei jų šeimos nariai (įskaitant jų šeimų narius – tėvus, vaikus, sutuoktinius ir kitus giminaičius, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos).
  2. Jei ši sąlyga yra pažeidžiama ir žmogus, neturintis teisės dalyvauti burtų traukime, tampa vienu iš nugalėtojų, laimėtas prizas lieka UAB „Mars Lietuva“ nuosavybe.
 14. PRIVATUMO POLITIKA
  1. Dalyvaudami žaidime ir pateikdami mums bet kokius savo asmens duomenis, tuo pačiu išreiškiate savo sutikimą tuos duomenis panaudoti šioje politikoje nustatyta tvarka. Jei nepageidaujate, kad jūsų asmens duomenys būtų panaudoti nurodytu būdu, prašome mums jų neteikti.
  2. Mes gerbiame jūsų privatumą ir saugome jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.
  3. Dalyvaudami žaidime jūs pateikiate mums šiuos duomenis: vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, ir sutinkate, kad mes tvarkytume šiuos jūsų duomenis. Jei nesutinkate su privatumo politika, nepateikiate duomenų ar reikalaujate nutraukti duomenų tvarkymą, tai gali reikšti, kad negalėsite toliau dalyvauti žaidime.
  4. Jūsų pateiktus asmens duomenis mes naudojame žaidimo laimėtojo nustatymo tikslais, taip pat susisiekimo su jumis tikslais, įskaitant ir atsakymus į Jūsų užklausas, pastabas. Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu.
  5. Visus jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais. Žaidimų ir loterijų organizavimui ir vykdymui reikalingus duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol Jūs dalyvaujate tokiame žaidime ir 1 mėnesį nuo dalyvavimo pabaigos. Žaidimo ir loterijos laimėtojo asmens duomenis saugome 10 metų. Tiesioginei rinkodarai reikalingus duomenis mes tvarkome ir saugome 3 metus nuo dalyvavimo pabaigos, išskyrus tuos atvejus, kai savo sutikimą atsiimate anksčiau.
  6. Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums organizuoti ir vykdyti žaidimus ir loterijas, o taip pat tvarko šią internetinę svetainę. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, kurjeriai ir pan. Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti tretiesiems asmenims siekiant užtikrinti žaidimų ir loterijų laimėtojų nustatymo skaidrumą. Įstatymuose tiesiogiai numatytais atvejais Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.
  7. uomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
  8. Mes imamės reikalingų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
  9. Jūs turite teisę bet kada, susisiekę su mumis el. pašto adresu el. pašto adresu mantas.bieliauskas@groupidea.lt arba paštu: UAB „Big Idea LT”, Jogailos g. 4, LT-01402 Vilnius, Lietuva, susipažinti su mūsų tvarkomais duomenimis ir kitais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios politikos sąlygų, taip pat teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą). Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
  10. Ši privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės 1 d.
 15. AKCIJOJE DALYVAUJANČIŲ PREKIŲ SĄRAŠAS:
  CESAR pouch Tasty Chicken & Vegetable Ragout 100g CIG SHEBA tray Turkey 2*11*85g CIG SHEBA pouch 4-PACK Meat 4*85g B&G CIG
  CESAR pouch Tender Beef & Vegetables 100g CIJ SHEBA tray 4-PACK Meat&Veg Traiteur 4*85g CIL SHEBA pouch 4-PACK Poultry 4*85g B&G CIG
  CESAR pouch 4-PACK Beef&Carrot Chicken&Veg 4*100g CIG SHEBA tray 4-PACK Poultry Decouverte 4*85g CIG SHEBA pouch 4-PACK Fish MSC 4*85g CIG
  CESAR pouch 4-PACK Chicken&Carrot Beef&Veg 4*100g CIJ SHEBA pouch Chicken 85g B&G CIG SHEBA mini pouch 6-PACK Poultry 6*50g B&G CIG
  SHEBA tray Chicken 2*11*85g CIL SHEBA pouch Beef 85g B&G CIG SHEBA mini pouch 6-PACK Meat 6*50g B&G CIG
  SHEBA tray Veal 2*11*85g CIL SHEBA pouch Tuna 85g B&G MSC CIG SHEBA mini pouch 6-PACK Fish 6*50g B&G MSC CIG
  SHEBA tray Salmon 2*11*85g CIL SHEBA pouch Salmon 85g B&G MSC CIG Sheba pouch 4-PACK Poultry 4*85g 2+1 copack
  SHEBA tray Beef 2*11*85g CIG SHEBA pouch Chicken&Beef 85g B&G CIG SHEBA Craft pouch Chicken 85g
  SHEBA Craft pouch Beef 85g SHEBA Craft pouch 4-PACK Poultry 4x85g